БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Общо Класиране

Клубно Класиране

Класиране по FCI
Списък от състезания

No Коефициент Номер Година Пол Име
69,901  BG001010/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
88,192  BG001098/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
94,494  BELG0016495/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
98,92  BELG0000470/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
109,409  BELG0000463/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
122,768  BELG0000404/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
123,484  BG001160/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
139,81  BELG0003868/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
140,821  BELG0000438/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
10  148,71  BELG0000481/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
11  149,981  BELG0000466/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
12  156,673  BG001093/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
13  170,491  BG016022/2021  2022  Мъжки  Васко и Боян Томанови 
14  172,938  BG019257/2021  2022  Мъжки  Иван Бонов 
15  181,115  BG025401/2021  2022  Мъжки  Ангел Начев 
16  188,049  BG001078/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
17  189,531  BG013504/2021  2022  Мъжки  Янко Иванов 
18  192,849  BG005556/2021  2022  Мъжки  Димо Мирчев 
19  196,5  BG001076/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
20  198,381  BELG0000456/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
21  198,937  BG07972/2021  2022  Мъжки  Лукан Пастата 
22  201,768  BG001082/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
23  206,475  BG025072/2021  2022  Мъжки  Петър Митов 
24  211,226  BG07846/2021  2022  Мъжки  Симеон Михов 
25  219,051  BELG0016496/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
26  223,943  BELG0016472/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
27  242,017  BG013260/2021  2022  Мъжки  Янко Иванов 
28  243,238  BG020673/2021  2022  Мъжки  Тони и Михаил Тоневи 
29  247,57  BG019231/2021  2022  Мъжки  Иван Бонов 
30  264,273  BELG0016494/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
31  273,919  BG002015/2021  2022  Мъжки  Георги Дим. Върбанов 
32  277,519  BG013252/2021  2022  Мъжки  Янко Иванов 
33  282,094  BELG0000401/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
34  285,599  BG025430/2021  2022  Мъжки  Ангел Начев 
35  296,528  BG013966/2021  2022  Мъжки  Друми Друмев 
36  298,73  BG001424/2021  2022  Мъжки  Андон и Димитър Андонови 
37  303,92  BG021373/2021  2022  Мъжки  Тодор Чолаков 
38  308,741  BG020666/2021  2022  Мъжки  Тони и Михаил Тоневи 
39  311,05  BELG0000478/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
40  331,092  RO664499/2021  2022  Мъжки  Димо Мирчев 
41  350,479  BELG0000454/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
42  360,253  BG006739/2021  2022  Мъжки  Деян Георгиев 
43  363,431  BG52412/2021  2022  Мъжки  Спиро и Петя 
44  377,732  BG025757/2021  2022  Мъжки  Красимир Джингаров 
45  385,644  BG025199/2021  2022  Мъжки  Илиян Дамбов 
46  391,727  BG07891/2021  2022  Мъжки  Симеон Михов 
47  395,253  BG021214/2021  2022  Мъжки  Петър Методиев 
48  421,067  BG64823/2021  2022  Мъжки  Спиро и Петя 
49  432,531  BG021601/2021  2022  Мъжки  Иван Тодоров 
50  440,499  BG005571/2021  2022  Мъжки  Димо Мирчев 
51  441,465  BG001031/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
52  443,842  BG07892/2021  2022  Мъжки  Симеон Михов 
53  461,123  BG000305/2021  2022  Мъжки  Николай Ноев 
54  463,533  BG51245/2021  2022  Мъжки  Спиро и Петя 
55  472,19  BG0019672/2021  2022  Мъжки  TEAM ANDREEVSKI 
56  473,312  BG020651/2021  2022  Мъжки  Тони и Михаил Тоневи 
57  474,972  BG000599/2021  2022  Мъжки  Николай Ноев 
58  502,196  BG38916/2021  2022  Мъжки  Йордан Велков 
59  505,784  BG018960/2021  2022  Мъжки  Валентин Н. Милев 
60  524,496  BG07948/2021  2022  Мъжки  Лукан Пастата 
61  524,72  BG07865/2021  2022  Мъжки  Симеон Михов 
62  530,827  BG019810/2021  2022  Мъжки  Валентин Н. Милев 
63  545,037  BG051003/2021  2022  Мъжки  Бисер Банчев 
64  550,357  BG019923/2021  2022  Мъжки  Aсен Беновски 2 
65  551,057  BG07878/2021  2022  Мъжки  Симеон Михов 
66  553,374  BELG0000476/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
67  553,555  BG025216/2021  2022  Мъжки  Илиян Дамбов 
68  555,468  BG019778/2021  2022  Мъжки  Иван Бонов 
69  556,807  BELG0051175/2021  2022  Мъжки  Тодор Тодоров 
70  561,996  BG026312/2021  2022  Мъжки  Васил Калеев 
71  562,443  BG51229/2021  2022  Мъжки  Спиро и Петя 
72  569,05  BG004356/2021  2022  Мъжки  Пламен Иванов Коцев 
73  569,238  BG010027/2021  2022  Мъжки  Йордан Велков 
74  588,855  BG000334/2021  2022  Мъжки  Николай Ноев 
75  609,953  BG015821/2021  2022  Мъжки  Лукан Пастата 
76  614,25  BG010047/2021  2022  Мъжки  Йордан Велков 
77  689,443  BG64327/2021  2022  Мъжки  Спиро и Петя 
78  747,016  BG025054/2021  2022  Мъжки  Петър Митов